Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Tolkmicko  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Tolkmicko

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Tolkmicko.

Mapa Geoportal Tolkmicko
Mapa z granicą gminy Tolkmicko

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmickuul. Plac Wolności 3Tolkmicko, 82-340

Tel: 55 2316121

Fax: 55 2316121

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ov023d2fjt/skrytka

E-mail: umgtolk@tolkmicko.pl

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Numer TERYT gminy Tolkmicko: 2804093

Witryna: www.tolkmicko.pl

Władze lokalne: Burmistrz Józef Antoni ZAMOJCINumgtolk@tolkmicko.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Tolkmicka

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Tolkmicko to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Tolkmicko na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Tolkmicka, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Tolkmicka, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Tolkmicka

Gmina Tolkmicko w liczbach

Powierzchnia gminy Tolkmicko*

208 km2

299 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Tolkmicko*

6 528 mieszkańców

1431 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Tolkmicko*

31 mieszkańców na km2

2130 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Tolkmicko

Geoportal Tolkmicko prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Tolkmicko, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Tolkmicko.

Dostęp do danych Geoportalu Tolkmicko

Jak powstał Geoportal gminy Tolkmicko?

Geoportal Tolkmicko powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Tolkmicko, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Tolkmicko.

Geoportal Tolkmicko umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Tolkmicko oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Tolkmicko, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Tolkmicko

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Tolkmicko?

Informacje na Geoportalu Tolkmicko

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Tolkmicko?

Korzyści z Geoportalu Tolkmicko

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Tolkmicko?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Tolkmicko.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Tolkmicko łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Tolkmicku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Tolkmicka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Tolkmicko, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Tolkmicko oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Tolkmicko. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Tolkmicka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Tolkmicka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Tolkmicko. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Tolkmicko.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Tolkmicku.

  Geoportal gminy Tolkmicko posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Tolkmicko. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Tolkmicku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Tolkmicko przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Tolkmicku.

  W Geoportalu Tolkmicko przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Tolkmicko. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Tolkmicku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Tolkmicko zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Tolkmicko, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Tolkmicko oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Tolkmicko.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Tolkmicko. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Tolkmicko są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Tolkmicko podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Tolkmicko.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Tolkmicku. W Geoportalu gminy Tolkmicko udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Tolkmicku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Tolkmicko.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Tolkmicko. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Tolkmicko.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Tolkmicko, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Tolkmicko. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Tolkmicko.

 • Zabytki w gminie Tolkmicko

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Tolkmicko. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Tolkmicko oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Tolkmicko.

 • Informacje o wyborach w gminie Tolkmicko

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Tolkmicko. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Tolkmicko i wiele istotnych informacji.

Geoportal Tolkmicko dla mieszkańców

Geoportal Tolkmicko jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Tolkmicko. Na mapie Tolkmicka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Tolkmicko mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Tolkmicko. Korzystając z map Geoportalu gminy Tolkmicko w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Tolkmicko są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Tolkmicko dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Tolkmicko dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować