Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Tolkmicko - sprawdź miejscowy plan gminy Tolkmicko

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Tolkmicko? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Tolkmicko.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Tolkmicko.

MPZP Tolkmicko
Mapa MPZP gminy Tolkmicko

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tolkmicko. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Tolkmicku.

MPZP Tolkmicko

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Tolkmicko i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Tolkmicko prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Tolkmicka. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Tolkmicko.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Tolkmicko i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Tolkmicko obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Tolkmicko z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Tolkmicka

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Tolkmicka

0

23 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Tolkmicko, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Tolkmicko, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

3982 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Tolkmicka.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Tolkmicko - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Tolkmicko z podziałem na lata

Rejestr MPZP Tolkmicko

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Tolkmicko. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment obrębu geodezyjnego ŁęczeXXX/226/2030-12-2020
Uchwała nr LVIII/411/2018 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego SuchaczLVIII/411/20189-11-2018
Uchwała nr XXXII/207/16 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego jednostkę osadniczą KadynyXXXII/207/1628-12-2016
Uchwała nr XXI/115/16 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym PogrodzieXXI/115/1629-1-2016
Uchwała nr XXI/112/16 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym ChojnowoXXI/112/1629-1-2016
Uchwała nr XXI/116/16 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym WodyniaXXI/116/1629-1-2016

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Tolkmicku?

Za prowadzenie rejestru MPZP Tolkmicko odpowiada wójt/burmistrz gminy Tolkmicko. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Tolkmicko nie obowiązuje, to urząd gminy Tolkmicko wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Tolkmicku została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Tolkmicko z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Tolkmicko na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Tolkmicka. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Tolkmicko!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Tolkmicko